Proposta Educativa Vedruna (PEV)

Durant quasi 200 anys Vedruna ha estat compromesa amb l'educació, i és un patrimoni sòlid, consolidat dia a dia, i que ha arribat fins avui. Des de l'origen, la intuïció de Joaquina, recollida per tantes educadores i educadors, ha fet possible atendre les necessitats educatives en els diferents moments històrics.
Avui aquest patrimoni és nostre, ho acollim i oferim la nostra pròpia
aportació per a enriquir-ho.
Es tracta de fer vida a un Projecte que, una vegada conegut, és capaç d'entusiasmar i la força del qual està orientada a formar persones noves per a un món recreat.
Els elements nuclears: La persona, la societat i els valors

La PERSONA al servei de l'educació de la qual ens hem compromès és
considerada en totes les seues dimensions (física, afectiva, cognitiva, social, espiritual) i en procés dinàmic. Capaç de realitzar-se en un projecte de vida amb sentit i afrontar els desafiaments del món contemporani.
La persona com un ésser en relació:
□ Amb si mateixa

 • Coneixedora de les seues possibilitats, pot créixer i canviar.
 • Fidel a les seues conviccions, a la seua consciència profunda.
 • Capaç d'assumir els seus errors, integrar els seus límits i conviure amb ells.
 • Capaç de reconèixer i valorar la seua pròpia història de vida, així com la cultura i els valors del seu poble.


□ Amb les altres persones

 • Assertiva, conreant una comunicació clara, oberta i veraç.
 • Respectuosa, dialogant, que integra i valora a les altres persones.
 • Sensible, fraterna i solidària, sobretot amb aquells a els qui nostra societat ignora o rebutja.
 • Compromesa amb la justícia, de manera especial, allí on les persones
  són atropellades en els seus drets.
 • Impulsora i constructora incansable de la pau.
 • Disposada a crear ponts amb altres cosmovisions i creences.

□ Amb l'univers:
 • Lliure i responsable, capaç d'una relació harmònica amb ell.
 • Promotora de la vida i de tot quant la garantisca per a totes les
  persones, més enllà del seu propi present.
 • Capaç de plantar un arbre, de conrear una flor i acompanyar el seu desenvolupament.

□ Amb Déu:

 • Oberta al misteri de l'existència i a l'acció de Déu.
 • Conscient de la seua pròpia dignitat i de la seua vocació a realitzar-se com a persona capaç de transcendir-se.
 • Sensible a la presència de Déu, que es manifesta en les persones i el
  món.
 • Viu amb esperança la cerca del sentit de l'existència humana.

La SOCIETAT que volem impulsar està cimentada i inspirada en els valors que fan possible que la vida humana compartida, siga veritablement digna.

Una societat:

□ Fraterna i solidària

 • Manté com a aspiració el servei, la generositat i el compromís.
 • Accepta i valora, recolza i defensa al diferent.
 • És sensible al sofriment dels febles.
 • Promou relacions d'igualtat i interdependència entre persones i cultures.

□ Lliure, responsable i creativa

 • Supera la submissió, la dependència i l'exclusió.
 • Possibilita el creixement i desenvolupament dels nivells de consciència i comunicació.
 • Afavoreix l'actuació lliure de les persones, sense pressió, amenaça ni temor.
 • Facilita als seus integrants organitzar-se per a assumir la història col·lectivament i construir-la amb creativitat.


□ Justa i participativa

 • Defensa amb les seues estructures una distribució més equitativa dels béns naturals i econòmics.
 • Respecta i possibilita drets fonamentals tals com la salut, l'educació, l'habitatge, el treball, la lliure expressió i la participació en el dret de ciutadania
 • Educa en la participació i afavoreix l'accés a la presa de decisions importants, superant la discriminació: econòmica, ètnica, cultural, sexual o religiosa.
 • Es compromet en la defensa dels drets humans.

Una societat així creix dins dels límits d'un desenvolupament sostenible, perquè “tenim bastants recursos en el món per al necessitat, però no per a l'avariciós”.
Només en aquesta societat humanitzada pot esdevenir la pau., com a fruit de la justicia.

Els VALORS que volem posar en relleu, perquè els considerem urgents per a aquesta societat, són:
□ La vida
□ La llibertat
□ La justícia
□ La pau
□ La fraternitat
□ La transcendència

La vivència d'aquests valors suposa per la nostra banda:

□ Educar en la defensa de la vida, i açò exigeix:

 • Sensibilitzar davant el fet que la vida és un valor, des del seu començament fins al seu final.
 • Cuidar-la i desenvolupar-la: potenciant hàbits de vida saludable i responsable; comprometent-nos en la defensa dels Drets Humans i desenvolupant actituds personals i comunitàries, de respecte i cura de la naturalesa; treballant a favor del desenvolupament sostenible i el consum responsable.
 • Defensar-la allí on està amenaçada: pobresa, malalties, maltractaments, guerres, abusos i altres formes de violència.
 • Ajudar a viure-la amb plenitud i a agrair-la com a do rebut.

□ Enfortir la llibertat que porta a optar pel ben comú i que naix de la veritat, el respecte, l'honestedat exigeix, entre altres coses:

 • Desenvolupar l'autonomia personal i la responsabilitat.
 • Oferir, no imposar.
 • Promoure la participació en la presa de decisions.
 • Valorar la diversitat de proposta de solucions.
 • Desenvolupar la capacitat crítica i afavorir la iniciativa i la creativitat.

□ Vivenciar la justícia a través de:

 • El reconeixement i la valoració de la dignitat de cada persona, sense
  cap tipus de discriminació.
 • La nostra dedicació i suport a les persones desfavorides
 • La promoció d'estructures humanitzadores, allí on ens estiguem.
 • El compromís amb la causa dels empobrits i a favor de l'eradicació
  de la pobresa.

□ Promoure la pau:

 • Oferir espais i experiències on les persones puguen sentir-se
  reconegudes i valorades.
 • Desenvolupar hàbits de respecte, escolta, diàleg, integració de les
  diferències, i fomentar la convivència pacífica dins de la pluralitat.
 • Proposar estratègies per al maneig i resolució de conflictes.
 • Descobrir la força activa de la no “violència” i la necessitat d'exercitar-la dia a dia.
 • Promoure la “cooperació “per sobre de la “competitivitat “”.

□ Crear la fraternitat ens exigeix:

 • Establir unes relacions igualitàries, que afavorisquen la cooperació i el compromís solidari.
 • Testimoniar en la pràctica i promoure actituds de servei, diàleg,
  tolerància, tendresa i capacitat de compassió i de perdó.

□ Encoratjar el sentit de la transcendència comporta:

 • Crear espais que possibiliten r experiències d'eixida de si mateixa i
  descobrir a les altres persones.
 • Conrear la dimensió contemplativa i la capacitat d'interiorització, que
  ajuda a descobrir a Déu present i actiu en la pròpia vida, en la de les
  altres persones, en la naturalesa i en la història.

Aquests valors que destaquem, configuren el nostre estil educatiu i, impregnen la metodologia, els continguts i les estructures de la nostra oferta
educativa, la pedagogia de la qual està basada en l'AMOR.

 

Vinalesa VLC Spain | Disseny: templatemo.com